You are here

Saobraćajni pokazatelji u padu, naziru se bolji rezultati

16/06/2021

Odbor udruženja saobraćaja Privredne komore Crne Gore na sjednici održanoj 16. juna 2021. godine razmotrio je analizu poslovanja u ovoj oblasti, kao i Inicijativu za za formiranje Grupacije za prevoz putnika u drumskom saobraćaju. Predstavljen je novi paket mjera podrške privredi sa fokusom na drumski saobraćaj.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora dr Deda Đelović, a u radu su, pored članova, učestvovali sekretar OU Savo Barović, potpredsjednik Privredne komore Pavle D. Radovanović, direktor Sektora saobraćaja Zoran Nikolić, direktorica Sektora udruženja Slavica Pavlović i predstavnik Ministarstva kapitalnih investicija, Bojan Radoman.

Sekretar odbora Savo Barović prezentovao je analizu poslovanju u saobraćaju za prvi kvartal 2021. godine u odnosu na isti period 2020. godine.

U saobraćaju je tokom prvog kvartala prosječan broj zaposlenih iznosio 10,1 hiljadu (15,1% manje nego u uporednom periodu prošle godine). Željeznicom je prevezeno 75 hiljada putnika, (pad 51,3%) i 189 hiljada tona robe (40,8% manje).

U drumskom saobraćaju prevezeno je 518 hiljada putnika (59% manje) i 195 hiljada tona robe (11,8% manje).

Promet putnika na crnogorskim aerodromima u prvom kvartalu 2021. godine iznosio je 65,6 hiljada putnika što u odnosu na uporedni period 2020. godine predstavlja pad od 71,2%. Prevoz robe u vazdušnom saobraćaju iznosio je 87 tona i manji je za 43,1% u istom uporednom periodu.

Ukupni promet u lukama je u I kvartalu 2021. godine iznosio 304,7 hiljada tona (34% manje). Promet u izvozu bio je 112,5 hiljada tona, što predstavlja pad od 57,4%, a u uvozu 192,2 hiljade tona (pad od 2,7% u odnosu na uporedni period 2020).

Predsjednik Odbora Deda Đelović konstatovao je da je jedan od uzroka pada prometa u lukama veliki porast brodskih vozarina, dok su privrednici kao jedan od razloga za to naveli, između ostalog, i inflaciju dolara. Ocijenjeno je da bi eventualni aranžmani sa kompanijama iz okruženja koje planiraju rast aktivnosti, poput Rudarsko topioničarskog basena Bor i Željezare Smederevo, doprinijeli boljim rezultatima u saobraćaju.

Bojan Radoman iz Ministarstva kapitalnih investicija govorio je o programu podrške privredi za II kvartal sa fokusom na prevoz putnika. Vlada je odlučila da jednokratno autoprevoznicima da po 500 eura po licenciranoj voznoj jedinici, te omogućila i povraćaj dijela plaćene akcize za preduzetnike koji su registrovani i koji obavljaju vanredni prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, čarter prevoz putnika i putnika prema aerodromu, gdje će povraćaj biti moguće ostvariti do sedam odsto ostvarenog prometa.

- Do sada je podnijeto 116 zahtjeva za jednokratnu pomoć, a očekujemo da njome bude obuhvaćeno oko 1000 vozila – rekao je Radoman , dodajući da se  realizacija ove podrške očekuje u prvoj polovini jula.

Odbor je prema nadležnim organima Komore inicirao formiranje Grupacije za prevoz putnika u drumskom saobraćaju. Grupacija bi brojala 26 prevoznika.

Tokom sjednice je još jednom ukazano na probleme sa kojim se poslenici saobraćaja susrijeću u radu, a odnose se između ostalog na INCOTERM paritete, neusklađenost pojedinih zakonskih rješenja koji se odnose na carinu i PDV, te na potrebu da se produži vrijeme zadržavanja utovarenih kamiona crnogorskih prevoznika u zemlji sa 24, na makar 48, a poželjno 72 sata, po ugledu na praksu u regionu.

Zaključeno je da se Upravi prihoda i carina opet uputi inicijativa za organizaciju sastanka sa predstavnicima ovog sektora na kojem će se razmotriti ova i druga značajna pitanja za sektor saobraćaja.