You are here

Sastanak Gvozdenović - Gasparikova

29/11/2019

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Danilo Gvozdenović razgovarao je 29. novembra 2019. sa stalnom predstavnicom UNDP u Crnoj Gori Danielom Gasparikovom. Potpredsjednik je predstavio način funkcionisanja i rada Privredne komore Crne Gore, kao poslovne asocijacije koja okuplja cjelokupnu poslovnu zajednicu naše zemlje i zastupa njene interese pred donosiocima odluka, doprinoseći na taj način unapređivanju poslovnog ambijenta.

Sastanak sa gospođom Gasparikovom bio je prilika da se sumiraju rezultati projekta koji je realizovao UNDP, a u kojem je učestvovala i Privredna komora Crne Gore „Niskokarbonski turizam u Crnoj Gori”. Naime, na ovaj način pomognuta je realizacija niza projekata kako kompanija tako i lokalnih zajednica u Crnoj Gori.

Tokom razgovora bilo je riječi o potrebi većeg uključivanja poslovne zajednice u aktivnosti kojima se doprinosi efikasnijem korišćenju resursa i koji vode ka ozelenjavanju poslovanja. Sagovornici su se saglasili da Privredna komora kroz svoju strukturu i aktivnosti može dati veliki doprinos u ovoj oblasti. UNDP će kao i uvijek do sada biti spreman da u okviru svojih kapaciteta pruži doprinos tome.

Primjeri Slovenije i Finske kao posebno uspješni u sferi ozelenjavanja privrede i prelasku na cirkularnu ekonomiju mogu biti dobar put za bolje razumijevanje koraka koji su pred Crnom Gorom kao njena nužnost. Potpredsjednik Gvozdenović i stalna predstavnica Gasparikova smatraju da je za ove procese važno za partnere imati i Vladu i akademsku zajednicu, a čija je posvećenost ovim zadacima nedvosmisleno potvrđena i tokom Konferencije o ekonomiji Montenegro 2019.

U radu sastanka učestvovali su Tomica Paović, šef sektora za javnu upravu i ekonomiju i životnu sredinu, UNDP i Tanja Radusinović, direktorica sektora za projekte u Privrednoj komori Crne Gore.