You are here

Sjednica Skupštine Komore

21/03/2014

Skupština Privredne komore Crne Gore usvojila je 21. marta 2014. godine izvještaje o radu ove asocijacije i finansijskom poslovanju za 2013. godinu. Donijeta je Odluka o utvrđivanju godišnjeg računa.

Luka Jovanović, direktor Termoelektrane Pljevlja, izabran je za zamjenika predsjednika Skupštine Komore, a finansijski direktor kompanije Voli Branko Branković za člana Nadzornog odbora. Verifikovani su mandati novim članovima Skupštine Safetu Pupoviću iz kompanije „Čelebić“, Zorki Šljukić iz Mljekare „Srna“, Miomiru Mrvaljeviću iz „Bar koda“, Goranu Brnoviću „13. jul – Plantaže“, Vitomiru Medojeviću „Tara Group“ i Dušanu Banoviću iz Crnogorskog Telekoma.
Privrednici su ocijenili uspješnim rad i finansijsko poslovanje Komore u 2013. godini.
- Aktivnosti Komore, u prošloj godini, bile su vrlo intenzivne, posebno na unapređenju poslovnog ambijenta, promociji privrede i poslovnom povezivanju, jačanju partnerstva privrede sa državnim organima, organizovanju poslovnih foruma i time jačanju saradnje sa regionom i svijetom na realizaciji više projekata u koje je Komora uključena. Analize, istraživanja i informacije predstavljale su osnov za sagledavanje stanja u različitim oblastima poslovanja, a sve u cilju identifikovanja barijera i davanja predloga za unapređenje poslovnog ambijenta i podizanja konkurentnosti crnogorske privrede – rekao je predsjednik Skupštine Vlastimir Golubović, uz napomenu da je na sjednici Upravnog odbora, koja je prethodila, bilo riječi o problemima koji opterećuju privredu, prije svega proizvodnju, a odnose se na nelikvidnost, poreze i druge dažbine, administrativne procedure, te u primjeni Zakona o javnim nabavkama i sličnom.
Predsjednik Komore Velimir Mijušković je kazao da je prošle godine realizovano značajno više aktivnosti u odnosu na programom predviđene, ali i na one u 2012. godini. Prema njegovim riječima, kroz partnerski odnos sa Vladom Crne Gore je i tokom prethodne godine rađeno na unapređenju poslovnog ambijenta i podizanju konkurentnosti privrede.
- Uspjeli smo da unaprijedimo dijalog sa donosiocima odluka. U prilog tome govori da su praktično na svim skupovima koje je Komora organizovala prisustvovali predstavnici izvršne vlasti odnosno nadležnih institucija od značaja za razvoj ekonomije. Predstavnici privrede u Komori su bili aktivniji na sjednicama odbora udruženja u tom periodu, ali nijesu svi dali jednak doprinos, a razlog tome je loša pozicija pojedinih sektora privrede – rekao je Mijušković.
On je podsjetio da su tokom 2013. godine organizovani brojni stručni skupovi, na kojima su učestvovali eminentni eksperti iz Crne Gore, regiona i šire, sa posebnim osvrtom na tri vrlo značajne konferencije.
Predsjednik je ukazao na nesporan značaj tradicionalnog godišnjeg sastanka privrednika sa Premijerom, kada se predstavlja Komorina analiza privrednih kretanja i na osnovu nje i predloga učesnika skupa određuju prioritetni potezi za unapređenje poslovanja preduzeća. Sve ovo predstavlja svojevrsne smjernice kod izrade ekonomske politike za narednu godinu.
Govoreći o Izvještaju o finansijskom poslovanju za 2013. godinu, generalni sekretar Pavle D. Radovanović je iznio da je Komora u ovom periodu redukovala troškove i povećala prihode po osnovu javnih ovlašćenja koje obavlja u skladu sa posebnim propisima, i projekata.
Gligo Tomanović iz Jadranskog brodogradilišta Bijela obavijestio je Skupštinu da je u toku finalizacija tendera za privatizaciju ove kompanije, te da su za to zainteresovane italijanska i holandska kompanija, renomirani brendovi u svijetu brodogradnje.
- Ko god pobijedi na tenderu, nadam se da će nastaviti uspješnu saradnju sa Komorom i da obogaćuje njen rad – rekao je Tomanović.
Rajko Mijušković, direktor Štamparije „Obod“, ocijenio je Izvještaj o radu Komore realnim, kao sažetu i kvalitetnu informaciju predstavljenu na moderan način.
Skupština Komore donijela je i Odluku o izmjeni i dopuni odluka o izboru članova u odbore udruženja.

bridgemedia | Película adidas vs Puma (2016) , Running Correr