You are here

Skupština usvojila Izvještaj o radu Komore

22/03/2019

Skupština Privredne komore Crne Gore je na sjednici 22. marta 2019. godine usvojila Izvještaj o radu ove poslovne asocijacije za 2018. godinu i Finansijski izvještaj.

Sjednicu je vodio Vojo Banović, predsjednik Skupštine, a u radu su, pored članova, učestvovali predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, potpredsjednici Ljiljana Filipović, Ivan Saveljić, Danilo Gvozdenović i generalni sekretar Pavle D. Radovanović.

Za novog člana Skupštine Komore izabran je Slobodan Stanić, predstavnik Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije, iz kompanije Mašinski centar „Remid Vis“.

Komora je u 90. godini rada brojnim aktivnostima dala izuzetno značajan doprinos razvoju crnogorske privrede. Stupanje na dužnost predsjednika ove asocijacije, iskusnog biznismena Vlastimira Golubovića i primjena novog Zakona o Privrednoj komori, usklađenog sa najboljom evropskom praksom, dodatno su ojačali potencijale najstarije poslovne institucije, unaprijedili institucionalno partnerstvo sa donosiocima odluka, čime su stvorene mogućnosti za kreiranje još povoljnije biznis klime.

Održano je 47 sjednica odbora udruženja sa kojih je donosiocima odluka predložena optimizacija korišćenja i razvoja sistema električne energije, formiranje klastera proizvođača metalnih konstrukcija u građevinarstvu, unapređenje novih kvalifikacija potrebnih tržištu rada iz sektora metalurgije, definisanje novog koncepta upravljanja šumama. Razmatrane su investicije u poljoprivredu, aktivnosti Centra za edukaciju u drumskom saobraćaju, sistem dualnog obrazovanja, priprema turističke sezone, tržište elektronskih komunikacija i druge teme. Raspravljalo se i o razvoju ženskog preduzetništva, projektima energetske efikasnosti, poslovanju u sektoru farmacije, zdravstvenom turizmu i standardima kvaliteta.

Centralna svečanost proslave 90 godina Privredne komore održana je u prisustvu uglednih zvanica – čelnika Države, predstavnika EUROCHAMBRES-a, privrednih komora Regiona, brojnih kompanija, lokalnih uprava, diplomatskog kora, akademske zajednice. Uručene su jubilarne nagrade predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću, predsjedniku EUROCHAMBRES-a Kristofu Lajtlu, bivšem predsjedniku Privredne komore Crne Gore Velimiru Mijuškoviću, te posthumno Miću Stijoviću, osnivaču i prvom predsjedniku Trgovinsko-zanatske komore. Godišnju Nagradu Privredne komore dobili su najuspješniji privrednici u 2017. godini Tehno max, Cerovo, Mesopromet i dr Zoran Vukčević.

Najznačajniji ekonomski skup u Regionu, Konferencija o ekonomiji „Montenegro 2018“, imala je više od 850 učesnika, a tema je bila „Balkan i Evropska unija - petogodišnji ciklus Berlinskog procesa“. Vlastimir Golubović, Predsjednik Privredne komore, Sebastian Kurz, kancelar Republike Austrije - države koja je predsjedavala Savjetom Evropske unije i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović otvorili su Konferenciju. Govorili su predstavnici Vlada zemalja regiona, među kojima crnogorski premijer Duško Marković i kosovski Ramuš Haradinaj. Konferencija je doprinijela snaženju regionalne saradnje i daljem procesu EU integracija ovog područja.

Organizovane su i konferencije: „Trgovinskim olakšicama u CEFTA regionu ka zajedničkom EU tržištu“, „Pametna specijalizacija: inovacije, preduzetništvo i konkurentnost“, „Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika“, „Snaga crnogorske privrede“ i „Mogućnosti zapošljavanja Roma u poljopriredi i turizmu“.

Na tradicionalnom godišnjem sastanku privrednika sa predsjednikom Vlade Duškom Markovićem i ministrima 26. decembra, prezentovana je Komorina analiza „Crnogorska privreda u 2018. godini“. Privrednici su ukazali na najčešća ograničenja u poslovanju: sivu ekonomiju, visoke i brojne takse na državnom i lokalnom nivou, nelojalnu konkurenciju, nedostatak kvalitetnog kadra, te skupe kredite poslovnih banaka. Premijer Marković je pozvao privrednike da sa Vladom rade na suzbijanju sive ekonomije, posebno na tržištu rada, dodajući da u fokusu politika moraju biti zaposleni.

Komora je u 2018. godini sprovela anketno istraživanje o poslovanju kod 1162 privredna subjekta, u cilju daljeg unapređenja komunikacije sa privredom, razmjene informacija o poslovanju, barijerama, te informisanja o uslugama ove asocijacije i podršci koju može pružiti.

Analiziran je uticaj na poslovanje privrede oko 50 propisa, inicirano donošenje novih ili izmjene i dopune važećih.

U saradnji sa nadležnim državnim institucijama realizovani su veoma važni sajamski nastupi naših proizvođača u Budvi, Novom Sadu, Celju, Prištini i Tirani, koji su dobili brojna priznanja za kvalitet proizvoda.

Komora je bila veoma aktivna u radu EUROCHAMBRES-a, Foruma Jadransko-jonske regije, Asocijacije balkanskih komora, Komorskog investicionog foruma. Poslovni forumi su organizovani sa privrednicima Slovenije, Mađarske, Turske, Vojvodine, Francuske, Kosova, Albanije, Bosne i Hercegovine, dunavskih, nordijskih i arapskih zemalja.

Generalni sekretar Privredne komore rukovodi Poglavljem 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, dok u ostalim poglavljima privrednici i zaposleni u Stručnoj službi Komore aktivno participiraju u ovom procesu.

Prepoznajući mogućnosti koje nudi članstvo u NATO za ekonomiju i privredna društva, realizovano je niz edukativnih i informativnih aktivnosti.

Komora učestvuje u realizaciji više od 20 projekata, među kojima su Dobro iz Crne Gore, Kupujmo domaće, Domaći ukusi, Excellent SME, HISTEK, SMART ADRION, Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori i drugi.

Organizovano je 56 edukativnih aktivnosti koje je pohađalo 3.282 polaznika. Komora aktivno učestvuje u promociji i realizaciji dualnog sistema obrazovanja, te stipendira učenike deficitarnih zanimanja.

Na osnovu javnih ovlašćenja u 2018. izdala je 1.579 dokumenata. Centar za edukaciju pri Komori je od 20. decembra 2017. godine do kraja 2018. godine, obučio 419 menadžera u drumskom saobraćaju i 2.117 vozača. Organizovao je polaganje ispita nakon kojih je sertifikat steklo 346 menadžera i 1.512 vozača.

Predsjednik Skupštine Vojo Banović informisao je da je Upravni odbor, na sjednici dan ranije u Regionalnom vodovodu, dao punu podršku aktivnostima Komore u prethodnoj godini. Izazov za Komoru i Vladu biće kako zadržati kvalifikovani kadar u Crnoj Gori, pošto je primijetan trend odlaska u Zapadnu Evropu.

Ranko Nikolić, Institut za Crnu metalurgiju, istakao je odličnu saradnju metalskog sektora sa Stručnom službom Privredne komore. Očekuje da će se pozitivni trendovi u radu Komore nastaviti i u 2019.

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović osvrnuo se na unapređeno partnerstvo sa donosiocima odluka, čemu je doprinijela primjena novog Zakona o Komori. Sva pitanja koja se tiču privrede Komora rješava u neposrednom dijalogu sa Vladom, učestvuje u radu njenih tijela, radnim grupama za legislativu koja se odnosi na poslovno okruženje. Istakao je da još nije postignuta saglasnost o zakonima o privrednim društvima, radu, javnim nabavkama te da će Komora nastaviti da insistira na rješenjima u interesu privrede. Aktivnost ove asocijacije je između ostalog doprinijela ukidanju i smanjenju brojnih taksi koje su opterećivale privredu. Prema njegovim riječima, Komora će u 2019. godini biti usmjerena na digitalizaciju svojih usluga, koristeći praksu uglednih privrednih komora Evrope, i time doprinijeti širenju ovog procesa među poslovnom zajednicom.

Radule Raonić, Societe Generale Banka Montenegro, posebno je istakao dobre finansijske pokazatelje rada najstarije poslovne asocijacije.

Ranko Jovović iz Komisije za tržište kapitala smatrao je da je plan Komore za 2018. godinu preambiciozan, ali su ga rezultati demantovali. Očekuje da će i 2019. godinu obilježiti dobri poslovni rezultati Privredne komore.

Nedeljko Čović iz Bonese ocijenio je da je Komora „lokomotiva razvoja privrede“, te da želi da sa jednakim kvalitetom posluje i u 2019.

Dragan Laketić CGES je sugerisao da se u Izvještaju o radu navedu efekti zalaganja Komore za unapređenje legislative, na šta je predsjednik Golubović kazao da će ti podaci biti sastavni dio Izvještaja za tekuću godinu pošto se rezultati prošlogodišnjih inicijativa očekuju tokom 2019.

Nike shoes | Nike Shoes