You are here

U saradnji sa privredom do novog zakona o zaštiti potrošača

26/07/2021

Crna Gora će dobiti novi Zakon o zaštiti potrošača i privrednici treba aktivno da se uključe u njegovu izradu. Nacrt novog zakona o zaštiti potrošača trebalo bi da bude završen u decembru ove godine, a Privredna komora će uputiti inicijativu da jedan ili više njenih predstavnika budu dio radne grupe koja će raditi na ovom aktu.

Ovo je poručeno sa sastanka koji je, na temu zaštite potrošača i pružanja pravne pomoći, organizovan 26. jula 2021. godine u Privrednoj komori Crne Gore, a u čijem radu su, pored privrednika, učestvovali predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja, Uprave za inspekcijske poslove i Centra za zaštitu potrošača (CEZAP). Cilj sastanka bio je razmjena iskustava privrede i NVO sektora sa praksom u dijelu primjene zakonskih propisa, sudske prakse, kao i samog toka postupka prigovora kupca.

Skupom je moderirala sekretarka Odbora udruženja trgovine Jelena Golubović, a u radu je u ime Privredne komore učestvovala i direktorica Sektora udruženja Slavica Pavlović.

Predstavnici kompanija Tehnomax, Telenor, Pin Montenegro i Tina Time Bar ukazali su na to da je neophodno izmijeniti Zakon o zaštiti potrošača, koji je na snazi već sedam godina, a u cilju preciziranja terminologije, razgraničenja pojmova saobraznosti i garancije, boljeg definisanja instituta vještaka, razdvajanje garancije proizvoda i potrošnog materijala, promjene vremena garancije za zamjenski uređaj (što je bilo, prema njihovoj ocjeni bolje definisano prethodnim zakonom) i drugog. Privrednici su takođe ukazali na to da potrošači CEZAP pogrešno percipiraju kao državnu instituciju koja sprovodi zakon, a ne kao NVO koja ima savjetodavnu ulogu.

- Zakon treba mijenjati, ali u korist potrošača - ocijenila je direktorica CEZAP Olga Nikčević, ukazujući na to da dobijaju brojne pritužbe potrošača u vezi sa ispravnošću i kvalitetom proizvoda koje su kupili.

Pomoćnica direktorice Uprave za inspekcijske poslove Rada Marković istakla je da je Privredna komora uvijek značajan medijator između poslovnih subjekata i države, te smatra da iz zaključaka ovog sastanka treba da proistekne analiza koja će rezultirati revizijom zakonskog rješenja.

Prema njenim riječima, naša zemlja je napredovala u oblasti zaštite potrošača. Cilj je da crnogorski potrošači budu zaštićeni na nivou koji odgovara evropskom.

- U toku su izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na manja tehnička dotjerivanja. Međutim i one se odvijaju pod budnim okom Evropske komisije. Crna Gora će uskoro raditi i novi tekst Zakona o zaštiti potrošača u koji će uključiti tri nove direktive EU o online trgovini – najavila je Marković.

Načelnica Direkcije za zaštitu potrošača Ministarstva ekonomskog razvoja Jasna Božović ukazala je na potrebu organizovanja edukacija za privrednike o primjeni zakonskih normi koje se odnose na zaštitu potrošača.

- Smatram da je, sa tim ciljem, neophodno organizovati okrugle stolove i radionice u Privrednoj komori kako bi se dodatno uvažile sugestije privrede i omogućila primjena Zakona u punom kapacitetu – rekla je Božović.

Naglasila je da će Nacrt zakona biti dostavljen Privrednoj komori nakon čega će biti organizovani pomenuti skupovi tokom kojih će privrednici imati mogućnost da daju sugestije i doprinesu unapređenju njegovog teksta.