You are here

Upravni odbor: Pet kandidata za predsjednika PKCG

22/07/2021

Srđan Pupovac, Nikola Tripković, Boris Spalević, Vojin Žugić i Budimir Raičković kandidati su za predsjednika Privredne komore Crne Gore, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora ove poslovne asocijacije održanoj 22. jula 2021. godine.

Riječ je o privrednicima koji su, prema ocjeni Komisije za mandatna pitanja, ispunili uslove konkursa raspisanog nakon što je 15. juna aktuelni predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović tražio da mu se skrati mandat na toj dužnosti.

Upravni odbor ocijenjuje je da su stručne službe Privredne komore proceduru sprovele zakonito, ažurno i transparentno, te da broj prijavljenih kandidata, kao i njihove reference, osigurava i kvalitet budućeg kadrovskog rješenja za čelnu poziciju u Komori.

Upravni odbor nije iskoristio mogućnost da nakon pristiglih prijava Skupštini predloži samo jednog kandidata za predsjednika Privredne komore.

Rukovođeni opredjeljenjem da predstavnici privrede treba da izaberu najboljeg od svih predloženih kandidata, Upravni odbor je podstičući punu transparentnost cijelog procesa, Skupštini privredne komore predložio svih pet kandidata.

Novi predsjednik će biti izabran na sjednici Skupštine Privredne komore Crne Gore, zakazanoj za 29. jul.

- Bilo koji kandidat da bude izabran, Privredna komora će kao i uvijek biti siguran partner Vladi i institucijama, i dati puni doprinos kreiranju i realizaciji državnih ekonomskih politika. To ne zavisi ni od jednog pojedinca u Privrednoj komori, pa ni od njenog predsjednika, već od organa Komore oličenih u Upravnom odboru i Skupštini, preko kojih cijela privreda iskazuje i realizuje svoja opredjeljenja u ovom smislu – rekao je Vlastimir Golubović, sa čime se saglasio Upravni odbor.

Upravni odbor je razmotrio Izvještaj o radu Privredne komore za period januar-jun 2021. godine, u kojem su navedene aktivnosti organa i tijela ove asocijacije, doprinos unapređenju poslovnog ambijenta, promociji privrede, obrazovanju i razvoju ljudskih resursa, evroatlantskim integracijama, zatim međunarodne aktivnosti, projekti, administrativni i poslovi na informisanju privrede i javnosti, te rad sudova pri Komori.

Podržana je Odluka predsjednika Vlastimira Golubovića da se uputi novčana pomoć Farmi koza „Miljanić“ u iznosu 10.000 eura. Podsjetimo, u požaru, koji se dogodio 11. jula, izgorio je štalski objekat površine 800 kvadrata u kojem je bilo oko 300 koza sa jaradima, te 2.500 bala sijena i vrijedna oprema, što je prouzrokovalo ogromnu štetu ovom domaćinstvu.

U kontekstu ukupne pozicije Privredne komore i njene percepcije u društvu, Upravni odbor se upoznao sa istraživanjem koje su za potrebe izrade strateških dokumenata Komore sprovele kompanije Amplitudo i Arhimed. Rezultati istraživanja su povoljni i podsticajni za dalje unapređenje položaja Komore, dok je korist privrede u dijelu obaveznog članstva ocijenjena kao važna i povoljna kod gotovo ¾ ispitanika iz reda privrednika.

Na sjednici je utvrđen predlog izmjena i dopuna Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Upravni odbor je razmotrio Informaciju o radu Radne grupe za izradu analize svih fiskaliteta i parafiskaliteta na rad. S tim u vezi, poručeno je da Upravni odbor podržava namjeru da se u Crnoj Gori podigne iznos minimalne zarade na 250 eura i uvede neoporezivi dio primanja, ali nije saglasan sa progresivnim oporezivanjem zarada. Upravni odbor poziva na proširenje poreske baze i smanjenje doprinosa na zarade.