You are here

Uručene nagrade Privredne komore Crne Gore

19/04/2013

Povodom Dana Privredne komore Crne Gore, na svečanosti u Vili Gorica 19. aprila 2013. godine uručene su nagrade kompanijama i pojedincima za uspješno poslovanje, društvenu odgovornost, inovativnost i unapređenje menadžmenta, za 2012. godinu.

U prisustvu brojnih uglednih zvanica, nagrade Privredne komore uručio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović kompanijama Daido metal Kotor AD, AD Zetatrans logističke usluge Podgorica, Crnogorski Telekom, te predsjedniku Atlas grupe dr Dušku Kneževiću i izvršnom direktoru Pošte Crne Gore AD Podgorica Milanu Martinoviću.
Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković kazao je da ova asocijacija privrednika sa ponosom obilježava 85 godina postojanja, podsjetivši na to da tradicija komorskog udruživanja na ovim prostorima seže još od daleke 1806. godine, ali da je prava preteča današnje Komore Trgovačko-industrijska komora ustanovljena 1928. godine u Podgorici. Osvrnuo se na istorijat Komore od osnivanja do danas, kada je ona članica međunarodnih asocijacija kojoj su povjereni brojni zadaci u vezi evropskih integracija Crne Gore, promoter crnogorske privrede i borac za podizanje njene konkurentnosti.
- Gledajući unazad, možemo reći da od daleke 1928. godine prošlog vijeka, Komora, mijenjajući imena, postoji i djeluje kao dio savremene crnogorskue istorije, nekada u harmoniji sa politikom, a često kao amortizer njenih lomova i turbulencija, sa sviješću da je privredni razvoj osnova za dobrobit društva. Danas je Privredna komora Crne Gore članica asocijacija, regiona Balkana, Mediterana, Evrope i naravno Međunarodne trgovinske komore. Zahvaljujući tome pored brojnih drugih prednosti imamo i mogućnost za administriranje određenih poslova vezanih za implementaciju pojedinih međunarodnih konvencija – rekao je Mijušković.
Predsjednik je izrazio zadovoljstvo što privreda u Komori vidi istinskog zastupnika interesa, kojeg ujedno Vlada prepoznaje i uvažava kao prirodnog partnera u rješavanju ozbiljnih pitanja stvaranja dobre poslovne klime i utvrđivanja puta ekonomskog i ukupnog razvoja.
- To je razlog što smo prisutni u svim radnim tijelima u kojima se rješavaju važna ekonomska pitanja. Moram i ovog puta da istaknem da postoji samo jedno tijelo Vlade formirano sa ciljem da razmatra pitanja iz ekonomsko socijalnog dijaloga, koje nas ne prepoznaje, na opšte nezadovoljstvo crnogorskih poslodavaca i privrede. Brojni povjereni zadaci koji se tiču evropskih integracija naše zemlje, prema njegovim riječima, potvrda su da Komora ima visok kapacitet za učestvovanje i vođenje značajnog dijela poslova u procesima pristupanja Evropskoj uniji  – rekao je Mijušković.  
Naglasio je da je Privredna komora Crne Gore danas prepoznata i uvažena od svih relevantnih domaćih i stranih institucija i organizacija kao centralna institucija ekonomskog povezivanja Crne Gore sa svijetom.
- Kapacitetima koje ova institucija nastoji kontinuirano jačati, nastavićemo da unapređujemo postojeće aktivnosti i njihov dijapazon proširujemo saglasno zahtjevima privrede i globalnih tokova. Za to postoji jasna opredijeljenost svih u Komori i vjerujem da ćemo realizovati takve tendencije – rekao je Mijušković.
Predsjednik Odbora za dodjelu nagrada Privredne komore Crne Gore Zdravko Krivokapić, obrazlažući odluku, kazao je da je Daido metal kompanija sa respektabilnim rezultatima, pouzdan partner renomiranih kuća svjetske auto industrije koji izvozi 99,4% proizvodnje.
- U godini za koju se nagrađuje, Daido je ostvario rast ukupnog prihoda od 26%, a vlastitog kapitala i rezervi za 25% - kazao je Krivokapić, dodajući da sliku uspješnosti ove fabrike odlično dopunjava njen odnos prema lokalnoj zajednici, zbog čega je od Opštine Kotor više puta isticana kao pozitivan primjer.
Zetatrans je kompanija koja je u 2012. godini ostvarila povećanje ukupnog prometa, kao i profita koji je na kraju godine iznosio 1.175.000 eura. Lista korisnika njegovih usluga čini nekoliko stotina komitenata, a za najveći broj njih je i ekskluzivni-generalni špediter i skladištar.
- Zetatrans je i društveno odgovorna kompanija, što potvrđuje podrška koju pruža sportu i drugim društvenim aktivnostima – obrazložio je Krivokapić.
Nagradu Privredne komore Crne Gore za društvenu odgovornost predsjednik Vujanović je uručio kompaniji Crnogorski Telekom AD Podgorica.
- Društveno odgovorno poslovanje je sastavni dio korporativne kulture i neizostavan dio poslovanja ove kompanije. Sebi su kao prioritet postavili uključenost u sve oblasti koje su od ključne važnosti za crnogorsko društvo te aktivno učešće u razvoju zajednice – obrazložio je Zdravko Krivokapić, dodajući da  veliko poštovanje zaslužuje širok dijapazon aktivnosti koje je Crnogorski Telekom usmjerio na zdravstvene i druge institucije, sportske organizacije i pojedince u Crnoj Gori.
Prema njegovim riječima, usklađivanjem poslovnih interesa sa dobrobitima društva, biznis lideri sve češće počinju da donose odluke koje istovremeno jačaju i održivost njihovih korporativnih ciljeva. Lider u takvom konceptu u Crnoj Gori, dodaje, jeste predsjednik Atlas grupe dr Duško Knežević, dobitnik nagrade Privredne komore Crne Gore za inovativnost.
- Bilo da govorimo o prvom privatnom univerzitetu u Crnoj Gori, digitalnim medijima ili internet biznisu, o novom pristupu filantropiji i internacionalnim partnerstvima - inovativnost u oblicima i načinu poslovanja je ono što izdvaja i čini prepoznatljivim Kneževićev model liderstva. Preduzetničkim i društveno angažovanim inicijativama, dr Duško Knežević dao je značajan doprinos formiranju okvira koji je jedini pravi način nošenja sa izazovima našeg doba – a to je javno-privatno partnerstvo i podjednako učešće svih bitnih aktera društvene zajednice u ključnim pitanjima za budućnost našeg društva i globalne zajednice u kojoj sve intezivnije učestvujemo – navodi se u obrazloženju odluke o dodjeli Nagrade Pivredne komore Crne Gore.
Izvršnom direktoru Pošte Crne Gore AD Podgorica Milanu Martinoviću uručena je nagrada za unapređenje menadžmenta.
U obrazloženju se navodi da je, obavljajući funkciju izvršnog direktora Pošte Crne Gore od novembra 2004 godine, Martinović u značajnoj mjeri doprinio razvoju i unapređenju poštanskog sistema.
- Pošta danas posjeduje najsavremeniji informacioni sistem koji daje potpunu podršku ukupnom poslovanju Kompanije i predstavlja najrasprostranjeniju računarsko-komunikacionu mrežu u Crnoj Gori. Značajan poduhvat je realizacija nacionalnog projekta urađenog u saradnji sa Vladom Crne Gore, a koji  se odnosi na izdavanje digitalnih sertifikata građanima i pravnim licima – rečeno je u obrazloženju.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović izrazio je zadovoljstvo zbog velikog i vrijednog jubileja Privredne komore – 85 godina postojanja i uspješnog rada.
- Sama činjenica da Privredna komora postoji osam i po decenija je dokaz njene vrijednosti. Neuspješni ne mogu dugo trajati u ekonomiji, a ovakvo dugo trajanje je nesmunjivo najsnažniji dokaz i vrijednosti naše Privredne komore – rekao je predsjednik Vujanović.
On je kazao da postoji niz uspjeha koje je Komora postigla u periodu svog trajanja, a koji su vezani za promociju ekonomskih i prirodnih resursa Crne Gore, privlačenje investicija, rješavanje problema članova Komore i ukupno poboljšanje ekonomske atmosfere i životnog standarda.
- Želim da iskažem poseban respekt za međunarodni ugled naše Privredne komore, ostvaren kroz bilateralnu komunikaciju, članstvo u brojnim regionalnim i globalnim organizacijama, te posebno uvažavanje za njene aktivnosti u godinama krize, koje su bile vrijedne, važne i uspješne, te izvjesno učinile da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi ekonomske i finansijske krize. Na završnu fazu nesumnjivo ukazuje nastavak investicija u Crnoj Gori koje su bile usporene ili zaustavljene u vremenu krize, zatim nove investicije koje su na vratima Crne Gore i potencijalni investitori koji iskazuju visoko interesovanje za ulaganje u našu zemlju – kazao je Vujanović.
Da je Crna Gora u završnoj fazi ekonomske krize, prema predsjednikovim riječima, pokazuju i oni koji su uspješni u biznisu, pa je prema njima izrazio poštovanje, ujedno čestitajući dobitnicima Nagrade Privredne komore Crne Gore.
- Dobitnicima koji su pokazali da su u prošloj, teškoj godini imali uspješne privredne aktivnosti i koji su svojim primjerom pokazali da ih treba slijediti a uspješnošću da se zaista nalazimo u završnoj fazi savlađivanja krize – rekao je predsjednik Vujanović.
On je iskazao i visoko uvažavanje prema Komori za uspostavljanje odnosa sa Skupštinom Crne Gore i formiranje Crnogorskog parlamenta preduzeća, te iskazao poštovanje prema dosadašnjo saradnji komore sa predsjednikom Crne Gore u organizaciji biznis foruma i prilikom zvaničnih predsjedničkih susreta, uz očekivanje da će biti nastavljena jednakim kvalitetom.
U ime nagrađenih zahvalio je predsjednik Atlas grupe dr Duško Knežević riječima da je priznanje postrek da daju još veći doprinos razvoju društva.
- Meni lično priznanje znači mnogo jer stiže od Privredne komore sa dugom tradicijom, koja ima značajnu ulogu u unapređenju ekonomije Crne Gore. Komora daje značajan doprinos saradnji Crne Gore i regiona, uspostavlja vezu sa međunarodnim poslovnim asocijacijama i institucijama – rekao je Knežević.
On je kazao da je cio radni vijek posvećen profesiji i inovacijama.
- Za uspjeh u biznisu danas je bitna vizija i usavršavanje, jer radimo u vremenu novih tehnologija. Inovativnost je stvar i društva, pa ono sa posebnom pažnjom treba da stvara uslove za njen razvoj – poručio je Knežević.
Čestitke
Dan Privredne komore su čestitali crnogorski zvaničnici, poslovni saradnici iz zemlje i inostranstva.
U telegramu predsjednikaSkupštine Crne Gore Ranka Krivokapića se navodi:
„Prije osam i po decenija Mićo Stijović je stvorio tadašnju Trgovinsko-industrijsku i zanatsku komoru Crne Gore koja je postala fundament današnja kuće crnogorske privrede i privrednika.
Zahvaljujući vizionarstvu i preduzetničko-stvaralačkoj svijesti vrijednih Crnogoraca danas imamo svi zajedno čast da se pohvalimo osmodecenijskom vertikalom privrednog organizovanja i udruživanja.
Bogati tom tradicijom, zajedničkim naporima smo po prvi put i suštinski spojili dva mjesta koncentracije misli, mudrosti i znanja – Skupštinu Crne Gore i Privrednu komoru kroz prvi Crnogorski parlament preduzeća. Mjesto đe će se okupljati predstavnici građana i privrede i kroz dijalog i međusobno savjetovanje kreirati sistem koji će biti jači, sigurniji i bogatiji, kao mjesto boljeg života naših građana.
Služeći se našom institucionalnom snagom i vašim trudom, znanjem i vještinama, možemo koračati dalje u našem razvoju i evro-atlanskom putu.
Vama, privrednicima i ovogodišnjim laureatima čestitam 85. rođendan Komore sa željom da stoti zajedno dočekamo u ekonomski suverenoj i snažnijoj Crnoj Gori, članici Evropske unije“.
Dan Privredne komore česititao je i predsjednik Vlade Milo Đukanović, kojeg su međunarodne obaveze spriječile da prisustvuje svečanosti.
- Srdačne čestitke svim privrednicima, predsjedniku Privredne komore i njegovim saradnicima – navodi se u čestitci iz premijerovog kabineta.
Čestitku je uputio i Arnold Abruzini, generalni sekretar Eurochambresa, koji je kazao da dug period postojanja i rada Privredne komore ukazuju na konzinstentno kvalitetne usluge koje ona pruža članicama.
- Posebno želim da vam čestitam na svim poslovima koji su vam povjereni na pristupanju Crne Gore EU. Mi to u Briselu pamtimo sa pažnjom i osjećamo zadovoljstvo kako Privredna komora Crne Gore predano radi taj posao, koristeći iskustva komora koje su prošle tu fazu. U tome i jeste kvalitet naših komorskih odnosa i prijateljskih te poslovnih veza – stoji u čestitci Abruzinija, koji je naglasio i prepoznatljiv doprinos Komore ekonomskom razvoju Crne Gore, kao i radu Evropske asocijacije komora.

Nike Sneakers | UK Trainer News & Releases