You are here

Savjet za dodjelu žiga vizuelnog označavanja crnogorskih proizvoda (Savjet)

Savjet odlučuje o dodjeli i oduzimanju prava korišćenja znaka, utvrđuje listu stručnjaka za članove tehničkih komiteta za pojedine proizvode i usluge, imenuje predsjednike i potpredsjednike tehničkih komiteta, utvrđuje iznos koji treba uplatiti za pokriće troškova rješavanja zahtjeva u postupku dodjele ili produženja prava upotrebe žiga, utvrđuje naknadu za pravo upotrebe žiga (licenca) i naknadu za rad članova tehničkih komisija, te rukovodi ostalim poslovima u skladu sa Pravilnikom o kolektivnom žigu.

Članove Savjeta  imenuje Upravni odbor Komore.

U Savjet za dodjelu žiga vizuelnog označavanja crnogorskih proizvoda DOBRO IZ CRNE GORE, imenovani su:

 1. Privredna komora Crne Gore, Vlastimir Golubović, predsjednik
 2. Privredna komora Crne Gore, Ljiljana Filipović
 3. Jadroagent DOO Bar, Vojo Banović
 4. Trebjesa DOO Nikšić, Sanja Ćalasan
 5. “13. jul – Plantaže” AD Podgorica, Verica Maraš
 6. Stadion DOO Podgorica, Vojin Žugić
 7. Voli Trade DOO Podgorica, Predrag Šegerec
 8. Ministarstvo ekonomije, Jovo Rabrenović
 9. Ministarstvo poljoprivrede, Merisa Čekić
 10. Ministarstvo turizma
 11. Nacionalna turistička organizacija, Željka Radak Kukavičić
 12. Uprava za inspekcijske poslove, Rada Marković
 13. Ministarstvo ekonomije, Radosav Babić
 14. Zavod za intelektualnu svojinu
 15. Zavod za metrologiju Crne Gore, dr Vanja Asanović
 16. Institut za standardizaciju Crne Gore, Perica Turković
 17. Akreditaciono tijelo Crne Gore, Ranko Nikolić
 18. Univerzitet Mediteran, dr Jelena Žugić
 19. Mašinski fakultet UCG, dr Milan Perović
 20. Institut za javno zdravlje, dr Dijana Đurović
 21. Centar za ekotoksikološka ispitivanja, Nada Medenica.