You are here

Uvjerenje o crnogorskom porijeklu robe Form A

Uvjerenje o crnogorskom preferencijalnom porijeklu robe FORM A izdaje se na pismeni zahtjev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika – izvoznika, u kojem se obavezno navodi svrha u koju će služiti izdato uvjerenje i naziv zemlje u koju se izvozi roba (zemlja krajnjeg odredišta).

Uvjerenje o domaćem (crnogorskom) porijeklu robe Form A (preferencijalno uverenje), po pravilu, osim u slučajevima kada je zaključenim i ratifikovanim međunarodnim ugovorima regulisano da ova uvjerenja izdaje nadležna carinarnica, (Ruska Federacija, Švajcarska, Belorusija) ili kada država - davalac preferencijala, iste daje na osnovu svojih autonomnih mjera, a zahtjeva da ovo uvjerenje izdaje nadležna carinarnica u Crnoj Gori. 

Kontakt osoba za detaljnije informacije o izdavanju Form A sertifikata je:

Srđa Vujošević
tel: 020 230 422
e-mail: svujosevic@pkcg.org