You are here

Zaposleni - nezaposleni

Pod pojmom zaposleni podrazumijevaju se sve osobe koja imaju zasnovan radni odnos sa preduzećem, ustanovom ili organizacijom ili individualni poslodavcem bez obzira da li su radni odnos zasnovali na neodređeno ili određeno vrijeme i da li rade puno ili kraće od punog radnog vremena.

Od 01.01.2009.godine u ukupan broj zaposlenih u Crnoj Gori ulaze i zaposleni stranci na osnovu čl.1 Zakona o zapošljavanju i radu stranaca („Sl.list CG'', br. 22 od 02.04.2008.godine).