You are here

Zarade

Bruto zarada je zarada koju je zaposleni ostvario za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu, uvećana zarada, naknada zarade i druga primanja utvrđena kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Zarada se uvećava u skladu sa kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu za: rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad i dežurstvo); noćni rad; rad u dane državnih i vjerskih praznika koji su zakonom utvrdeni kao neradni dani; minuli rad i za druge slucajeve utvrdene kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.
Podaci o prosječnim zaradama prikazuju zarade isplaćene u određenom  mjesecu. Prosječna zarada (bruto) izračunava se tako što se ukupno isplaćena masa zarada u mjesecu dijeli sa brojem zaposlenih na koje se odnose izvršene isplate. Zaradu bez poreza i doprinosa (neto) čini zarada (bruto) umanjena za poreze i doprinose na teret zaposlenog. Indeks realne prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) predstavlja odnos između indeksa nominalne
prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) i indeksa potrošačkih cijena.

Fajlovi: